Park Oude God Mortsel

Mortsel timmert aan haar toekomst als volwaardig stadsdeel bij Antwerpen. Op en rond de voormalige begraafplaats Oude God wordt een nieuwe Parkschool (ontwerper CBA), een kribbe en scoutslokaal (ontwerper KPW Architecten) en kinderboerderij gerealiseerd. De tussenliggende ruimte wordt door Stramien cv ingericht als buurtpark en aantrekkelijk decor voor de nieuwe gebouwen. Het open park werd functioneel vorm gegeven vanuit een sterke verbinding tussen de nieuwe openbare functies onderling en de omliggende wijken.

Centraal in het park, op het kruispunt van de parkwegen, wordt een ontmoetingsplein met een aanliggende grastribune aangelegd; het kruispunt wordt zo letterlijk een plek voor ontmoeting. De overtollige gronden errond werden avontuurlijk gemodelleerd zodat er stevig op geravot kan worden. Op rustige dagen is het reliëf een goed georiënteerde zonneweide voor zachte recreatie. Langs de buitenranden van het park verbinden informele paden de poortjes van belendende achtertuinen met de rest van het park.

Duurzaam waterbeheer vormde een tweede belangrijke voorwaarde voor de vormgeving van het park. Aan de voet van de hellende grasvlakken werden grachten en wadi’s gegraven. Het oppervlaktewater van de gazonvlakken en het regenwater van omliggende daken wordt daarin opgevangen om te infiltreren. Een permanent watervlak is ook een avontuurlijke speelplek voor de jeugdbeweging.

Biodiversiteit (fauna en flora) vormde de belangrijkste leidraad voor de plantenkeuze. De beplanting is inheems en gekozen met het oog op een optimale seizoenbeleving. Een groot deel van de aanwezige beplanting werd verplant om de scenografie van het park te verbeteren en minder fraaie achterkanten weg te stoppen. Het resultaat is een open landschapspark met solitaire boomgroepen dat doorloopt tot op de terreinen van de parkschool.

De bestaande grote bomen werden behouden en aangevuld met nieuwe exemplaren. De oorspronkelijke kastanjedreef van de begraafplaats werd uitgewerkt als toegang vanaf de Edegemsetraat in het westen. Hier bevindt zich ook een kleine buurtparking als entree naar het park.
Het park werd gerealiseerd in twee fasen die samenvallen met de grote bouwinitiatieven eromheen. In een laatste fase wordt het park afgewerkt rond het hoog stedelijke stadsterras.

Read moreRead less