Masterplan KOHA Hamme

In dit project, aan Stramien cv gegund via een wedstrijdprocedure, worden verschillende scholen samen gebracht op een schoolsite midden in het dorp van Hamme. De opdracht omvat de uitbreiding van de lagere school en een nieuwbouwvolume voor de kleuter- en middenschool.

De ietwat verkruimelde site heeft structuur nodig. Verschillende scholen staan versnipperd op het terrein. Elke school, elke leerlingengroep heeft een duidelijk statuut en omkadering nodig. Een eerste stap is de scholencluster leesbaar te maken door een verbindende laan en zichtas -de ‘campuslaan’- te integreren in het masterplan van de leercampus. Het is een visuele looplijn die alle gebouwen aan elkaar linkt. Zo worden de toegangen leesbaar voor de kinderen.

Dan is het wikken en wegen. Welke gebouwen breken we af, waar is een toevoeging of complete nieuwbouw nodig. Elk gebouw wordt kritisch geëvalueerd en krijgt een passende ingreep. Zo wordt het Broederhuis afgebroken – het is immers in zeer slechte staat- en krijgt de lagere school een uitbreiding. De kleuterschool verhuist van buiten de site, ze wordt in een nieuw volume ondergebracht.

In het nieuw masterplan komen er drie toegangen op de site, één voor elke entiteit. Het concept ‘brede school’ onderschrijven we door bv. de voortuin van de kleuterschool -waar ouders hun kinderen ophalen- ook toegankelijk te maken buiten de schooluren. Enkele ruimtes krijgen een flexibele, polyvalente invulling. De school opent haar deuren voor de wijk.

Er is voldoende aandacht voor circulair bouwen. Materialen voor de omgevingsaanleg zoals de betontegels worden zo veel mogelijk gerecupereerd. Ze worden bv. omgevormd worden als buitenmeubilair of vermalen en gebruikt.

De ambitie van de opdrachtgever is te gaan voor een ‘groene school’. De bestaande bomen worden bewaard en de verschillende speelplaatsen, gelinkt aan elke school, worden voorzien van zachte, natuurlijke grenzen.

Read moreRead less