Michottekazerne Leuven

Herinrichting kazerne tot Centrum voor Basiseducatie

De voormalige kazerne Michotte aan de Parkstraat in Leuven onderging een grondige gedaantewissel en wordt een open centrum voor basiseducatie.

Aan de straatzijde sloopt Stramien de oude kazernemuur om plaats te maken voor een transparant en open poortgebouw dat de binnenkoer omsluit en samen met een nieuw cafetaria de verbinding maakt van de straat naar het hoofdgebouw. Die oorspronkelijke achterbouw van de kazerne uit 1910 blijft integraal behouden en zal de administratieve kantoren, leslokalen en het open leercentrum huisvesten. Het hele project pleit voor een duidelijke maar eenvoudige stedelijke impuls, gebaseerd op vier concepten:

Van gesloten kazerne naar open leercentrum

Het contact met de stad is essentieel. Daarom wordt de gesloten kazerne een transparant geheel door in te grijpen op de voorbouw.

Van losse volumes naar nieuwe eenheid

Door de sloop van de voorbouw en enkele bijgebouwen maakt versnippering plaats voor overzichtelijke eenheid. Elk onderdeel, oud of nieuw, verwerft een eigen karakter.

Van parking naar patio op het binnenplein

Het bestaande plein krijgt aan alle kanten nieuwe functies en verbindt binnen met buiten. Het plein vloeit over in de straat: drempelloos contact tussen centrum voor basiseducatie en stad.

Van blinde muur naar nieuw signaal in de straat

De transparante voorbouw herstelt de gevellijn van de Parkstraat maar fungeert tegelijk als een nieuw signaal in deze buurt.

Read moreRead less