Sint-Antonius Zoersel

Een gemengd woonproject in de dorpskern

Het gemengde woonproject aan de Handelslei en het Theunisplein is een eerste en beeldbepalend project in de gemeentekern van Sint-Antonius Zoersel. Samen met Veelaert architecten werd een nieuwe woonstructuur uitgetekend. Door het centrum als een open en groene ruimte op te vatten en een aantal woonzones vast te leggen die zich daar bundelen wordt het beeld behouden van Sint-Antonius als een groene en landelijke woonkern.

De nieuwe bouwvolumes worden daarom bewust opgedeeld tot een evenwichtig ensemble van groepswoningen waarbij geleding en materialisatie aansluiten bij het karakter en de schaal van het dorp. De leefruimtes aan zowel plein-, straat- en tuinzijde integreren in de omgeving als een alzijdig volume.

De compacte woonontwikkeling heeft ook een sterke ambitie op het vlak van duurzaamheid. De woonunits worden ontwor-pen volgens de BEN-normering (Bijna Energie Neutraal). Hiervoor wordt ingezet op hernieuwbare energie met o.m. zonnecollectoren op de daken en een collectieve grondwater-warmtepomp. Daarnaast wordt ook regenwater gebufferd op de groen-daken en in de wadi’s van de binnentuin zodat het lokaal kan infiltreren. Bereikbare fietsenbergingen stimuleren het gebruik van de fiets als duurzame mobiliteit.

De centrale binnentuin wordt gedeeld met alle bewoners zodat ze kunnen genieten van meer open ruimte dan bij een klassieke individuele verkaveling. De sfeer van de tuin zoekt verband met het typerende akker- en weidelandschap dat de kern van Sint-Antonius omringt. Er wordt inspiratie gehaald uit bestaande landschappelijke elementen uit de omgeving.

Compact wonen werkt, mits aandacht voor het lokale karakter, voor goede woonkwaliteit, extra voorzieningen en een beleving waarin ruimte en groen centraal staan.

Read moreRead less