Schipperskaai Gent

De nieuwe Schipperskaai als drager voor vernieuwde stedelijkheid

De kade rond de Oude Dokken in Gent worden volledig heraangelegd in het kader van de komst van ‘De Nieuwe Dokken’, een nieuw, ambitieus stadsdeel in het noordoosten van Gent. Stramien cv i.s.m. Landlab (NL) vertaalde in nauwe samenwerking met de Stad Gent de sterke visie van het masterplan voor de Oude Dokken van OMA naar een hanteerbaar ontwerphandboek. Het document bewaakt de maritieme sfeer rond de Oude Dokken en doet uitspraken over de inrichting van het publiek domein tussen ‘water en kadeoever’.

De lange en smalle Schipperskaai, ca. 600m lang en 15m breed, is de eerste vernieuwde publieke ruimte langs de Oude Dokken.

Het grootste deel van de kaai, dat aansluit bij het water, werd ingericht als een verkeersvrije promenade voor wandelaars en fietsers. Een iets hoger gelegen deel sluit aan op de verschillende gebouwen. De twee delen worden gescheiden door een robuuste betonnen zitmuur die ook wat afstand garandeert voor de terassen van aangelanden.

Het ontwerp behoudt de maritieme sfeer van deze plek en zet in op de functie van het toekomstige wonen. Zo worden de sporen ingezet als belijning voor de fietspaden, de aanwezige kabelgoten worden gehandhaafd en ook de oorspronkelijke laad- en loskranen krijgen hier een plek. Kasseien met grasvoeg trekken de kleine buurtparken tot tegen het water. Het uitgewassen beton tussen de sporen zet in op comfort voor fietsers en voetgangers. Voor de kleurkeuze van dit beton werd met de granulaten gewerkt die ook in de bestaande oude kaaimuur voorkomen.

Read moreRead less