De Schalk Willebroek - fase 2 wedstrijdontwerp

In het najaar van 2021 zal fase 1.1 van site De Schalk voltooid zijn. Deze omvat de bouw van een omnisportgebouw enerzijds, een bko en kribbe anderzijds, alsook de directe omgevingsaanleg. Dit alles kadert binnen het overkoepelend Masterplan Huis van de Vrije Tijd dat in 2017 door Stramien werd opgemaakt. Fase 1.2 vormt dan ook het sluitstuk, een kans om site De Schalk op een geïntegreerde manier te vervolledigen, waarbij de verschillende gebouwen en hun omgeving in directe dialoog gaan. De betrachting was steeds om van De Schalk een sportcampus te maken met bovenlokale uitstraling.

De inplanting van de nieuwe balsportcluster op het terrein, wordt bepaald door pragmatische factoren. De bouw­volumes van beide nieuwe sportzalen staan op de ortho­gonale ‘grid’-structuur die de site ontsluit en organiseert. De logische inplanting voor vlotte bereikbaarheid, eenvoudige onderlinge koppeling van functies, maar ook het onafhankelijk gebruik van de zalen, zorgt voor een lay-out die verder bouwt op de reeds aanwezige footprint. Dit maakt het ook mogelijk om fase 1.2 letterlijk vast te koppelen aan het omni­sportgebouw van fase 1.1. Na voltooiing, vormen ze samen één geheel van functies en verwante gebouwen, met een heldere leesbaarheid en duidelijke identiteit.

Bij wijze van contrast met de orthogonale logica van het masterplan, wordt de overige open ruimte op het terrein opgevat als een groen sportpark waarin de Bosbeek een centrale rol speelt. In dit landschap worden het hoogte­parcours, de finse piste, het nieuwe fietspad en dirt-track organisch geïntegreerd in een natuurzone die maximaal inzet op beleving, natuur en recreatie. De buitenaanleg is organisch, de plantkeuze inheems en de Bosbeek krijgt er een verbrede bedding zodat deze als waterbuffer dienst kan doen voor de hele site. Natuur in contrast met infrastructuur. Een combinatie die onderling versterkend werkt.

Het park wordt letterlijk een ‘spons’ voor de buurt. De gezonde, bestaande bomen worden maximaal behouden. De combinatie van water en heel wat nieuwe bomen, zorgt voor koelteplekken in het park. De grondbalans van alle bouw- en wegeniswerken wordt neutraal gehouden door de aanleg van een aantrekkelijk reliëf met de vrijgekomen grondoverschotten. De aanleg en het beheer van het sportpark is duurzaam en extensief. De centrale Sportstrip is de ruggengraat van binnen- en buitenruimte. De strip kadert de gebouwen in hun natuurlijke omgeving en biedt toegang tot de beide zalen. Ook de buitensportvelden worden erop geënt.

Lees meerLees minder