Masterschets Elisabethwijk Sint-Nilkaas

Burgers maken samen de woonomgeving

De Sint-Elisabethwijk in Sint-Niklaas heeft nood aan een totaalvisie op haar openbaar domein. Het is een opdracht die de disciplines communicatie, stedenbouw en publieke ruimte integreert en waarvoor onze expertise in mobiliteit én participatie sterk aan bod komt.

Dit pilootproject creëert kansen op gebied van klimaatadaptatie zoals correcte waterhuishouding, aantrekkelijke groenvoorziening, stadskoeling, evenwichtige mobiliteit (wijkcirculatie, parkeernormen, STOP-principe…) en laagdrempelige participatie met bewoners van diverse culturen en leeftijden. Het proces en de herinrichting kan als model dienen voor de (her)ontwikkeling van andere plekken in de stad.

We zien dit masterplan als een kans om de wijk nieuw leven in te blazen door de creatie van twee nieuwe groene ontmoetingspleinen met spel en sport. In een verdere stap zouden de omliggende straten evolueren naar groene leef- of zelfs tuinstraten die beide groenpolen met elkaar verbinden.

Om die evolutie mogelijk te maken moeten we ruimte creëren in de dicht bebouwde wijk. De bereidheid van buurtbewoners om op een andere manier de ruimte te gebruiken is cruciaal voor het welslagen van het project. Daarom werd een uitgebreid participatietraject opgezet met tien heel diverse (aanpak, doelgroep en methodiek) participatiemomenten.

We kijken voor onze visie-oefening naar de volledige wijk, niet enkel naar de twee pleinen die in het ontwerp vervat zitten. Volledig in de geest van de beweegvriendelijke stad willen we korte verplaatsingen met de fiets en te voet stimuleren. Hierbij ligt onze focus voor het ontwerp op twee bijzondere doelgroepen: kinderen en mensen met een beperkte mobiliteit. De bushalte op het Koningin Elisabethplein vormen we om tot mobipunt en vormt het toekomstig hart van de wijk.

Lees meerLees minder