Kasteeldreef Bornem

De Kasteelstraat vormt de historische verbinding tussen de kerk van Bornem en het kasteel van Bornem aan de Oude Schelde. De dreef heeft een bomenrij van beuken, kastanjes en eiken en is deels publiek en deels privaat. Het openbare deel is een onverharde grindweg, het private deel werd met asfalt verhard en is versleten. Omwille van de slechte toestand van de grind- en asfaltverharding en het intensieve onderhoud wil de gemeente Bornem samen met de kasteeleigenaar de dreef renoveren met een duurzame verharding, het herstel van de bomenstructuur en nieuw straatmeubilair.

Het is de ambitie van de opdrachtgevers om het kasteeldomein en het landschap errond beter publiek toegankelijk te stellen. Het nieuw belevingscentrum in de paardenstallen van het kasteel zal in de toekomst een breder publiek aantrekken. De Kasteelstraat, als belangrijk toeristisch, landschappelijk en historisch project, dient als onderdeel en entree van die beleving met respect gerenoveerd. Stramien werkt graag en goed onderbouwd aan ons historische landschap.

De dreef wordt een samenhangende, doorgaande en comfortabele dorpspromenade tussen het dorp en het kasteel. Drie plekken; de dorpsrotonde, de rotonde ter hoogte van Huis Colette en het voorplein voor het kasteel vormen de drie accenten langs haar traject. Het prachtige beemdenlandschap van de oude Schelde wordt onderdeel van haar scenografie.

De dreef laat het oude landschap opnieuw lezen. We laten de bomen, bermen en grachten (en hun vegetatie) ongeschonden en werken met historisch correcte materialen. Na lang overleg en lange beschouwingen werd gekozen voor een tweesporenprofiel met een middenberm in kassei. Om de bomen maximaal te vrijwaren stellen we een minimaal profiel voor dat we met zo min mogelijk ingrepen trachten te realiseren. De fundering is volledig waterdoorlatend. Comfortabele betonlinten toegankelijk voor elke doelgroep en voldoende zitgelegenheid maken de promenade tot een volwaardige ‘zilverroute’.

In de lente verheugen 40.000 wilde hyacinten de kasteeltoeristen en wandelaars.

Lees meerLees minder