Masterplan Sint-Maartencampus Beveren

Na een grondige inventarisatie en analyse van de site werden de sterktes en de pijnpunten onderzocht. Door de tijd was er teveel ‘rommel’ ontstaan en is er totaal geen duidelijk linken/zichtassen tussen de verschillende speelplaatsen en gebouwen. Sommige van de gebouwen zijn onderbenut en zijn dringend toe aan renovatie/ uitbreiding omwille van ruimtegebrek.

In het masterplan hebben we eerst onderzocht wat overbodig is. Zo ontstaat er ruimte voor zichtassen en een leesbare struc-tuur. De beschermde kapel kunnen we zo vrij maken en terug tot haar recht laten komen, een mooi centraal gebouw dat op lange termijn het centrum kan worden van de school, het open leercentrum voor de bovenbouw.

In blok C zorgen we voor extra ruimte door op het gelijkvloers de eetruimte uit te breiden. De tuin van de aanpalende woning, - aangekocht door de school - wordt een groene uitloper voor de eetruimte, aangenaam als buitenruimte en de kans om de eetruimte langs twee zijden licht en lucht te geven. De woning verbouwen we tot het winkeltje van de opleiding mode. Op de bovenverdiepingen worden de oude slaapcellen van de zusters verwijderd en ontstaat er zo ruimte om grote leslokalen te voorzien. De brandveiligheid wordt in orde gebracht door een bijkomende buitentrap. Blok C wordt weldra gerenoveerd als vervolg op dit masterplan.

Blok A is een prachtig oud schoolgebouw met te smalle gangen, hoge ruimte en een authentieke gevel. De voor- en nadelen van nieuwbouw of grondige renovatie hebben we afgewogen. Het verlies aan uitstraling, de ligging op het terrein – nieuw-bouw mocht niet op dezelfde plaats komen volgens BPA –, de degelijkheid van de constructie resulteerde in een advies voor renovatie van blok A. Door toevoeging van een externe passerelle aan de speelplaatszijde en het verwijderen van enkele binnenmuren loste de vraag van het gewenste programma met grote leslokalen met breakout rooms en laboklassen op. De passerelle, rolstoeltoegankelijk, wordt doorgetrokken tot tegen blok A en creëert zo een nieuwe overdekte toegang en een verhoogde speelplaats. Tegelijk ontstaat er een nieuw gezicht, de toegang tot de school.

Lees meerLees minder