Zorgcampus Sint-Camillus Antwerpen

Een masterplan dat een bestaand bouwblok – met middenin een zorgcampus – hertekent

Middenin het bouwblok aan de Markgravelei ligt de huidige zorgcampus Sint-Camillus. Het groene binnengebied is een historisch restant van het oude klooster. Dat klooster is verdwenen, maar sporen van de historische ‘stempel’ zijn nog duidelijk zichtbaar. Het masterplan wil op verschillende plaatsen deze tuin met de omliggende straten verbinden – het groen dat vandaag een vrij privaat karakter heeft wordt voortaan een open, doorwaadbare groenzone voor de wijk.

Op twee plaatsen voorziet het plan een grondige uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum. Aan de straatzijde wordt het huidige Sint-Norbertus Instituut vervangen door een volledig nieuwe vleugel met 45 zorgkamers. Aan de binnenzijde komt een tweede uitbreiding – die verwijst naar de historische voetafdruk van het voormalige klooster. Een patio sluit aan bij de oude kloostergang en bij de bestaande kapel - die zo weer een centrale plaats inneemt in het geheel.

De binnenranden van het bouwblok worden gevuld met kleine bouwvolumes. Die autonome woonentiteiten zorgen voor een zeer open omranding van het groene binnengebied. Een deel van het bouwblok bestaat uit zorgflats die een duidelijke link hebben met de zorgcampus.

De groene parkzone is een verbindende kracht voor het geheel en blijft maximaal behouden. Auto’s blijven buiten het bouwblok of parkeren er ondergronds. In een volgende fase kan de herontwikkeling van de gebouwen van de hogeschool aan de Van Schoonbekestraat integraal deel uitmaken van het project.

Lees meerLees minder