Stationsomgeving Haacht

Stramien cv voert een eerste fase van het masterplan ‘Stations­omgeving Haacht’ uit in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, Infrabel, brouwerij Haacht en de gemeente Haacht. Vandaag komen dagelijks 225 fietsers naar het station. Het belang van het station als hub voor openbaar vervoer voor pendelaars uit de Haachtse regio groeit gestaag. Met het ontwerp consolideren we de groeiende rol van Haacht station als overstappunt in een sterk openbaar vervoersnet. Het project verbetert het comfort van de treinreiziger en fietsers aanzienlijk.

De eerste fase beoogt de herinrichting van een nieuw stations­plein tussen de steenweg en het stationsgebouw en de bouw van een luifel voor de veilige stalling van 250 fietsen, vier bakfietsen en zes motorfietsen. De luifel staat goed bereikbaar langs een recreatieve fietsroute in het verlengde van café ‘den Ast’. Dit ‘fietsperron’ is ontworpen met het oog op ondersteunende functies zoals deelfietsen, velo-kadee, schuilmogelijkheid voor wielertoeristen en een gemeentelijk infopunt. Het toont het belang dat de partners hechten aan een multimodale mobiliteit.

Stationsomgevingen zijn van oudsher historische plekken die dateren uit de tijd dat mobiliteit niet vanzelfsprekend was. Ondanks heel wat ‘aanwas’ is de stationsomgeving van Haacht een bijzondere plek die haar oorsprong vond in de kruising van de drukke Spoorlijn 53 met een oude steenweg. Het stationsgebied grenst aan de Leibeek die door een ­authentiek Brabants landschap meandert. Deze bijzondere ligging en atmosfeer inspireerde onze ontwerpers tot een open en ingetogen ontwerpaanpak. Zoals in alle ontwerpen van Stramien cv mag de omgeving tot de verbeelding spreken.

Het nieuwe stationsplein respecteert het gabarit van de Spoorwegstraat en vertrekt vanuit de authenticiteit van de spooromgeving. We gebruiken typische spoormaterialen zoals kassei, beton, staal… zonder het comfort van de reizigers en passanten uit het oog te verliezen. In de plantvakken vind je zelfs de kiezel van tussen de bielzen. De recreatieve brouwerswandelroute en het fietsknopennetwerk lopen door de stationsruimte. Om fietsgebruik aan te moedigen is fietscomfort een must. Een ononderbroken betonspoor begeleidt fietsers veilig vanaf het bovenlokale, recreatief fietsnetwerk naar de overzijde van de Stationsstraat (steenweg N21). Bomen en planten die van nature in valleigebied en stationsomgevingen voorkomen, vormen de inspiratie voor de plantkeuze. De elzen en veldesdoorns geven het plein ’s zomers en in de herfst een optimistische atmosfeer. Ook die sfeerzetting vinden we bij Stramien cv belangrijk.

Het fietsperron is ontworpen als een witte luifelstructuur en verlenging van het stationscafé ‘Den Ast’. Samen met het spoor definiëren het café en de structuur de charmante Haachtse stationsruimte. De lichte, transparante staalconstructie biedt vrij zicht op het achterliggende beemdenlandschap en onderlijnt de lineariteit van het spoor. De geknikte dakvorm verleent een uitgesproken postindustrieel karakter aan de stationsomgeving. Het station verbindt heden en verleden.

Read moreRead less