De Regent Antwerpen

Ontwerp van een wijkgezondheidscentrum

Stramien won de wedstrijd voor het wgc De Regent in Antwerpen-Noord. Het ontwerp legt het accent op de dialoog met de buurt en de beleving van de patiënt. De huidige infrastructuur van wgc De Regent is verouderd en een nieuwbouw dringt zich op. De toekomstvisie voor de Regent is zowel sociaal als ruimtelijk ambitieus. Gezien de geografische link van de Regent met de wijk is het vanzelfsprekend om het gebouw te concipiëren als het visitekaartje van het wgc. De beleving van binnenuit daarentegen moet de intimiteit bieden die nodig is voor een zorgfunctie.
Vanaf de eerste schets vertrekken we hiervoor vanuit het perspectief van de gebruiker (zowel patiënt als medewerker). We streven ernaar een open huis te bouwen voor Antwerpen-Noord, waar iedereen zich welkom voelt en met voldoende oog voor privacy.

Het nieuwe project omvat drie aanpalende percelen in het hartje van Antwerpen Noord. We vinden het belangrijk om de historiek van de percelen te behouden en om deze weer te geven in het nieuwe ontwerp. De ritmiek van de woningen in de straten brengt rust.

Desalniettemin mag de Regent wel opvallen en een herkenbaarheid uitstralen. We creëren een hoekaccent door de aansluiting op de aanliggende gebouwen laag te houden en enkel in de hoek een extra bouwlaag toe te voegen. Door te werken met splitlevels verspringen de raampartijen in de gevel. Op die manier wordt het idee van aparte percelen sterk voelbaar vanuit de straat. Het totale gebouw wordt als een verhoogd hoekgebouw ervaren met aan elke zijde een apart rijhuis.

We willen het gebouw ook echt verankeren in de wijk: zowel voor de patiënten als voor de medewerkers. De inkomzone en de interne (polyvalente) vergaderzaal verdienen daarom een prominente plaats in het gebouw en in de wijk. Deze accentruimtes worden ruimtelijk benadrukt door ze 1,5 verdieping hoog te maken. De inkomzone op de gelijkvloerse verdieping wordt zo duidelijk leesbaar. Het onthaal fungeert als een doorzicht van de drukkere Constitutiestraat naar de tuin, WO georiënteerd om het meest aangename licht binnen te brengen en op de warmste momenten van de dag de zon buiten te houden.

We bouwen een gezond gebouw, een gebouw dat genezing uitstraalt. Dit vertaalt zich in een stevige en heldere structuur met veel licht. De wandeling doorheen het gebouw is helder en uitnodigend, met oriënterende zichten naar buiten toe. Een gebouw verbonden met haar buurt.

We bouwen een gezond gebouw, een gebouw dat genezing uitstraalt. Dit vertaalt zich in een stevige en heldere structuur met veel licht. De wandeling doorheen het gebouw is helder en uitnodigend, met oriënterende zichten naar buiten toe.

Lees meerLees minder