Spoorpark Antwerpen

Het ontwerpteam STRAMIEN-ZUS-RE-ST-ARA werd door AG Vespa geselecteerd voor het ontwerp van een nieuw Spoorpark tussen de Zurenborgwijk en Borgerhout te Antwerpen. Het ontwerpteam is van bij de start bijzonder gecharmeerd door de scenografie van de plek; de eclectische buurt rond de Cogels-Osylei, de aanpalende Zurenborgwijk met haar heldere stedenbouwkundige lay-out en de unieke spoorwegberm daartussen.

Ter plaatse werden we enthousiast over het brede horizonbeeld vanuit het toekomstige park: vanop de berm is er een 180° zicht op de stad. Op het terrein bevinden zich nog restanten van het rijke spoorverleden waaronder het verlaten Oost station met sympathieke perronluifels, de sporen, de spoorkade in natuursteen en een brugkraan. Twee monumentale, private watertorens domineren de skyline. We gaan aan de slag en consolideren die onderdelen als het erfgoed van morgen.

Het nieuwe Spoorpark is een complexe opdracht die heel wat expertise vraagt. De configuratie en de (sociale) interactie tussen de twee stadswijken (Zurenborg en Borgerhout), de hoge behoefte aan een groene rustplek, de afstemming met de aangelanden, de veiligheid rond de spoorinfrastructuur en de correcte omgang met het erfgoed zijn aandachtspunten.

Stramien cv neemt de leiding over een ervaren team dat de gevraagde disciplines ruim covert. De gecombineerde expertise van de drie ontwerpbureaus aangevuld met de ruime technische ervaring van ARA onder de strakke procesregie van Stramien cv garandeert een mooi resultaat.

Zoals in alle Stramien cv projecten worden de buurtbewoners nauw betrokken bij elke fase van het ontwerpproces. We doen dit samen met AG Vespa en bieden onze expertise aan bij lokale tentoonstellingen, buurtwandelingen en heldere infomomenten.

We zijn alvast op dreef om samen een stadsplek te maken met een horizonbrede ervaring!

Lees meerLees minder