Masterplan Ramsel

Toekomstvisie voor een landelijk woondorp

De gemeente Herselt wenst voor het deeldorp Ramsel een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de hernieuwing van de dorpskern. Het voorgestelde masterplan vormt een kader voor de toekomstige herinrichting van het dorps­centrum. Om tot dit kader te komen omvat het Masterplan een ruime analyse aan kansen en knelpunten. Het aantrekkelijk, ­klimaatrobuust en veilig maken van de dorpskern waarbij het lokale verenigingsleven en de identiteit van het dorp een prominente plek krijgt is de overkoepelende ambitie. Ontharding en vergroening van het openbaar domein staan hierin centraal en bieden een oplossing voor de wateroverlast waarmee Ramsel geregeld te maken krijgt. Tijdens een eerste consultatieronde met de bewoners komt een duidelijke bezorgdheid over de verkeersoverlast naar boven. Doorgaand vrachtverkeer en onaangepaste snelheid bedreigen de leefbaarheid van het dorp. Het openbaar domein is grotendeels verhard en is afgeleefd. Enerzijds is er een overaanbod aan parkeerplaatsen en anderzijds is er geen ruimte om een groot evenement te organiseren.

Samen met de inwoners van Ramsel werd gezocht naar ruimtelijke ingrepen die deze knelpunten kunnen oplossen. De verworven inzichten uit verschillende participatie­momenten vormden de basis voor een breed gedragen masterplan op maat van het dorp. Op drie strategisch gekozen plekken langsheen de Stationsstraat werd door Stramien cv ontwerpend onderzoek gedaan om de voorop­gestelde krachtlijnen van het voorgestelde masterplan in situ toe te passen: een aangepaste verkeershierarchie voor meer veiligheid, eenduidigheid en leesbaarheid in het straatbeeld en de opwaardering van het gebouwde patrimonium om de identiteit van het dorp te versterken en ruimte aan het verenigingsleven te bieden en tot slot de aanpak van de waterproblematiek door ontharding en vergroening.

De Stationsstraat wordt heraangelegd van het fietsspoorpad tot aan het kruispunt aan de kerk. Een versmalling van het wegprofiel, de introductie van een zone 30 en op maat ontworpen verkeerspoorten komen de verkeersveiligheid ten goede. Een bomenrij en hagen vergroenen het straatbeeld. Rond de kerk wordt opnieuw een kerkhof aangelegd.

De parking achter de pastorij en het oud gemeentehuis ondergaat een volledige metamorfose. Hier komt een dorpstuin met ligweide, speeltuin en een speelbos. De programmatie van de beschermde gebouwen zijn de hefboom om van dit gebied het hart van het dorp te maken. De ligweide biedt ruimte voor evenementen en geeft het dorp een landelijk en groen karakter. Het dorpserf tenslotte is een oud laad- en losperron aan het spoorfietspad. Hier worden kleinschalige ingrepen gedaan om het dorp op deze plek een gezicht te geven aan recreatieve gebruikers van het fietspad.

Lees meerLees minder