Campus Groot Schijn Deurne

Scholenkamer in het park

Stramien cv won, in samenwerking met o.a. B2Ai architecten, de wedstrijd voor de nieuwe GO! STrEaM Campus Groot Schijn in Deurne. Het project brengt twee scholen samen in één nieuwbouw en omvat eveneens de renovatie van het bestaande hoofdgebouw op de site. Het is de visie van Stramien cv om één omgevingsplan te maken voor de totale scholenkamer die een gefaseerde ontwikkeling toelaat.

Het Masterplan park Groot Schijn ligt aan de basis van een groot park dat helemaal reikt van Silsburg tot aan de August van de Wielelei. Het hele bouwblok van de scholencampus vormt daarin een grote parkkamer: de STrEaM Campus Groot Schijn. In Deurne-Noord wordt dit de kop van het grote stedelijke recreatiegebied park Groot Schijn.

Het groene campusmodel vormt de basis voor de inplanting van gebouwen en buitenruimtes. Het park loopt door over de volledige scholencampus. De gebouwen staan in open plekken en hebben een alzijdig karakter. De voorgevels staan teruggetrokken in het groen van de parkkamer. De toegangen voor voetgangers en fietsers naar de scholen zijn comfortabele paden die aansluiten op de parklinten en de parkvoeg. Buiten de poorten, zijn die paden een onderdeel van de wandellussen en de fietsroutes doorheen het park.

We zetten met dit ontwerp in op een leerrijke en interactieve buitenruimte. We doen dit vanuit de overtuiging dat zowel klas als buitenruimte plekken zijn waar kennis en vaardigheden worden overgebracht. De leerlingen ontmoeten er elkaar belangeloos in sport en spel, maar daarnaast is de speelplaats ook een ruimte voor het vergaren van brede kennis over groen.

Bestaande waardevolle bomen worden bewaard en aangevuld met nieuwe bomen. Er wordt een stevig aandeel vruchtdragende bomen voorzien zoals notelaars, kastanjes en hazelaars.

We ontharden maximaal de bestaande speelplaatsen en nieuwe speelplaatsen voorzien we minimaal van verharding.

Lees meerLees minder