KuurNoord Stuivenberg Antwerpen

Traject voor de herbestemming van het Stuivenbergziekenhuis

De verhuis van het Stuivenbergziekenhuis naar het nieuwe ZNA-ziekenhuis aan Spoor Noord in 2022 biedt kansen voor een strategisch stadsvernieuwingsproject, met een herbestemming die als katalysator kan dienen om de levenskwaliteit, duurzaamheid en veerkracht van de omliggende Stuivenbergwijk te verhogen.

Op basis van een sterk participatief proces met focusgroepen, bilaterale gesprekken, een online enquête en drie workshops met de buurt, en vanuit een nauwe samenwerking met de opdrachtgever VESPA en met het regieteam Vlaams Stedenbeleid, heeft Stramien cv op één jaar tijd een breed gedragen en haalbaar toekomstscenario voor de site uitgewerkt.

Het masterplan gaat uit van het maximale behoud van de waardevolle gebouwen en bomen en de afbraak van de storende elementen zodat open ruimte vrijkomt en het waardevol erfgoed terug zichtbaar wordt. De Stuivenberg site wordt zo een groene kamer in een dichtbebouwde stad, maximaal doorwaadbaar én klimaatrobuust.

Er wordt ingezet op nieuwe functies die inspelen op de hoogste noden in de wijk en die belangrijk zijn voor de sociale versterking van de buurt: groen, ontmoeting, werk en opleiding. Maatschappelijke functies (zorg, educatie en recreatie) aangevuld met wonen als ondersteunende functie krijgen een plek naast enkele meer grootstedelijke functies. De finaliteit is het verbeteren van de leef- en woonkwaliteit van de hele omgeving met de Stuivenbergsite als ontmoetingsplek én uitvalsbasis voor allerlei initiatieven rond renovatie, groen en aanverwante projecten.

Tijdens het onderzoek werden drie scenario’s - elk vanuit een andere invalshoek - uitgewerkt. Naast een ruimtelijk-functionele afweging werd er ook een financiële analyse en kosten-batenanalyse van de drie scenario’s gemaakt. Uiteindelijk werd het groenscenario verder uitgekozen als basis- en groeiscenario.

KuurNoord Stuivenberg wordt zo een ‘kuuroord’ voor heel Antwerpen-Noord, met licht, lucht en ruimte voor buurt én stad.

Lees meerLees minder