Masterplan 't Kapelleke Herenthout

Tussen de kern van Herenthout en het open landschap ligt het sportpark ’t Kapelleke. Zowel indoor als outdoor zijn hier heel wat Herenthoutse clubs actief. Het sportpark werd recent uitgebreid met een zone voor de voetbalploeg KFC Herenthout. Er duiken de laatste jaren een aantal knelpunten op. De site is moeilijk leesbaar geworden en de infrastructuur verouderd en onderbenut. Het doel van dit masterplan is om een langetermijnvisie te ontwikkelen die de site sterk maakt voor de toekomst. Er wordt onder meer ingezet op het verhogen van het ruimtelijk rendement, gedeeld en meervoudig ruimtegebruik, klimaatbestendigheid, herkenbaarheid, leesbaarheid en het sterker inkantelen van de site in het dorp.

Momenteel is de waarde van de site nog te onbekend bij de inwoners. Het sportpark kan uitgroeien tot een waardevolle ontmoetingsplek en moet als publieke ruimte van alle inwoners (en bezoekers) worden beschouwd. Het moet naast sport ook zoveel mogelijk andere publieke functies zoals buurtgroen, speelruimte, jeugdterreinen, ontmoeting, recreatie, ed. faciliteren. Door het sportpark meer te vermengen met het natuurlijke landschap en door beide op elkaar te laten inspelen kan de identiteit en de klimaatbestendigheid van de plek een grote boost krijgen.

Tijdens de opdracht werden de gebruikers van de site, alsook de omwonenden participatief betrokken. Al van in de analysefase werden er gedachten uitgewisseld tijdens drie workshops, één met de clubs, één met de bewoners en één met de jeugdraad. Dankzij deze input kon het ontwerpteam de kansen en knelpunten op de site beter inschatten om vervolgens aan de slag te gaan dor middel van scenario onderzoek. De verschillende scenario’s zijn opnieuw afgetoetst bij de clubs. Het meest gunstige scenario zal in een volgende stap verder verfijnd worden in een inrichtingsplan.

Lees meerLees minder