de Merode landschapspark

Een landschapspark als sterke motor voor regionale ontwikkeling

Het plattelandsproject de Merode zette jaren in op plattelandsbeleid in de breedste zin van het woord. Er gaat aandacht naar landbouw, natuur, recreatie, lokale economie, erfgoed en gemeenschapsvorming. Het integraal plan 2012-2017 wil het domein van prins de Merode als volwaardig landschapspark binnen het Vlaams recreatieaanbod uitdragen. Het plan en de marketingkanalen - waaronder een website, het label de Merode en tal van ruimtelijke ingrepen (fietspaden, toegangspoorten…) en happenings-– realiseren langzaam deze ambitie. De Merode nestelt zich zo als een samenhangend landschap in het collectief geheugen van bewoners en bezoekers.

Deze vervolgopdracht zet alles in een hogere versnelling. De nood aan vanzelfsprekende, intuïtieve samenhang en herkenning is groot. Het (uitgebreide) partnerschap vertaalt tijdens de opdracht het integraal plan naar heldere, gebiedsdekkende actieplannen met breed draagvlak. Dàt is het opzet van deze opdracht.

Stramien zorgt binnen deze uitdaging voor de ondersteuning en begeleiding van het participatietraject voor de omvorming van de Merode tot landschapspark.

Dit is uiteraard geen solo engagement; we zullen de aanwezige kennis bij partners goed gebruiken. Als ontwerpers en participatiedeskundigen beschikken we over de nodige skills om de partners visueel en verbaal te overtuigen. We stellen daarbij onze uitgebreide kennis van landschap en erfgoed als extra troef beschikbaar. Het is tegelijk onze ambitie om een heldere procesbegeleiding te organiseren die de opdrachtgever ontzorgt.

Het eindresultaat beoogt het spontane bezoek van het landschapspark. Het landschapspark werkt als recreatief netwerk en verkoopt zichzelf. Kortom, bezoekers en bewoners (h)erkennen het park als een sterke structuur en plek voor optimale recreatie dicht bij huis. Zo is het ook een sterke motor voor regionale ontwikkeling..

Lees meerLees minder