SD Worx Antwerpen

Nieuwe kantoren aan de schelde

Het bestaande hoofdkantoor van SD Worx is afgeleefd en aan vervanging toe. Het gebouw in Antwerpen kijkt uit over de Schelde. Deze locatie zorgt voor een enorme kwaliteit voor het hele bedrijf. Stramien werd uitgeno-digd voor deelname aan de internationale ontwerpwedstrijd met de vraag om het gebouw te vervangen door een nieuw en duurzaam toekomstproject. Samen met het team van Cruz y Ortiz uit Sevilla bieden we een ster-ke combinatie van lokale kennis en ervaring met internationale visie op hedendaagse architectuur.

Het nieuwe ontwerp vertrekt vanuit de unieke ligging van het bedrijf en richt zich op twee sterke uitgangspun-ten. In eerste instantie de identiteit van het bedrijf die vertaald wordt in een transparant en open kantoorge-bouw. Maar SD Worx staat noch als bedrijf, noch als gebouw los van zijn omgeving. Daarom krijgt de integratie in de stedelijke context ook voldoende aandacht in het nieuwe concept. Het ontwerp zet overtuigend in op de verbinding van SD Worx met de stad via een transparant en helder gebouw. Een landmark verbonden met de Schelde en de Kaaien via een open binnenstraat waarlangs het daglicht alle kantoren binnenvalt. Binnen is er verbinding tussen alle medewerkers van SD Worx onderling via een flexibel plan en interne connecties en ver-bindingen.

Op deze manier geven we vorm aan een duurzaam en geïntegreerd concept.

Lees meerLees minder