Grafmonument Emile Verhaeren

Herwaardering van het grafmonument van Emile Verharen. De dreiging van een stijgende waterspiegel van het Schelde-estuarium maakte bovendien een ophoging met circa 1.75m nodig – zowel van het monument als van de omliggende site.

Het graf van schrijver en dichter Emile Verhaeren te Sint-Amands is één van de belangrijkste historische grafmo-numenten in heel Vlaanderen. Het werd uitgevoerd naar een ontwerp van Louis Van der Swaelmen en Henry Van de Velde. De diensten van Erfgoed legden ons op om bij de reconstructie van het graf uit te gaan van de oorspron-kelijke ontwerpvisie. Daarbij hoort ook een gedeeltelijk herstel van het oorspronkelijke landschap. Ooit vormden Schelde, grafsite en dorp hier immers een eenheid - maar door de fragmentarische aanpak doorheen de jaren werd de monumentale uitstraling van het grafmonument teniet gedaan.

Om het monument weer te integreren in de omliggende natuur was een ‘’landschappelijke zuivering’ nodig: de aanliggende Scheldedijk werd omgelegd, er kwam een binnendijkse vijver en een verbinding met de binnendijkse Massintuin. Er worden nieuwe streekeigen notenbomen aangeplant, en enkele informele paden aangelegd. Het grafmonument schittert nu weer als baken in de Scheldebocht van Sint-Amands.
Stramien werkte voor deze opdracht nauw samen met historicus L. De Clercq en de stichting Emile Verhaeren. De ophoging van het betonnen grafmonument werd technisch uitgewerkt en begeleid door prof. D. Van Gemert van Triconsult nv.

Lees meerLees minder