Havenland

Naar een leesbaar en geconnecteerd Havenlandschap

Welkom in Havenland, het gebied in en rond de haven van Antwerpen van Hemiksem tot Doel. Havenland is het antwoord op de groeiende vraag naar een verbindend platform voor onthaal en recreatie en wordt duidelijk als één herkenbaar ‘merk’ verenigd. De iconische ‘H’ vormt de basis en de baseline ‘1001 maal verwonderlijk’ verwijst naar alle belevingen die de haven en haar dorpen te bieden heeft op vlak van erfgoed, natuur, ontspanning, horeca, cultuur, sport en economie.

Het geheel van het havengebied, meer dan 300 km² groot, is erg onoverzichtelijk en weinig geconnecteerd met lange afstanden en vele dokken. Onze strategie was terug te keren naar de essentie; het Scheldewater als vaarwater voor publiek transport. Water is niet langer scheidend maar verbindend door de introductie hop-on-hop-off waterbussen. De uitzonderlijke oeverscenografie krijgt de passagier er gratis bij. De bootverbinding staat in relatie met verbindende fiets- en wandelroutes op beide Scheldeoevers. Met de waterbus is het havengebied vandaag optimaal ontsloten voor pendelaars en recreanten.

In de havenlandstudie zet in op het vernieuwende karakter en het positief imago van de haven, namelijk de toekomstige inrichting van nieuwe natuurgebieden in- en rondom de haven. Het nieuwe, maar moeilijk leesbare polder- en havenlandschap wordt ‘geconnecteerd’ en ‘leesbaar’ gemaakt met een eigen beeldkwaliteit. Prosperdorp werd als casestudy uitgewerkt. De jachtpaden op dijken zijn opgevat als verbindingen en erlangs wordt nieuwe onthaalinfrastructuur (parking, kijkhutten, pleisterplekken…) aangelegd.

De studie Havenland en Prosperdorp Zuid kwam tot stand door nauwe samenwerking met alle betrokken lokale en bovenlokale administraties. De implementatie van de waterbus en haar succes, getuigt van een haalbaar en doorgezette visievorming en haalbaar actiekader. Stramien en haar partners zijn terecht trots op deze bijzondere realisatie.

Lees meerLees minder