Maris Stella Oostmalle

Nieuwbouw met klaslokalen en artistieke leerruimte voor het Maris Stella Instituut

De school Maris Stella situeert zich in het prachtige groene kasteeldomein ‘de Renesse’. De tuinen zijn een mooie troef voor haar gebruikers. De aanwezige groenstructuur biedt een aantrekkelijk kader voor een klasomgeving, waarin beleving en onderling contact worden gestimuleerd.

Aanvankelijk werd aan Stramien gevraagd het bestaande schoolgebouw uit te breiden t.b.v. het groeiende programma. Na uitgebreide studie bleek een nieuwbouw logischer. Zo kon compacter gebouwd worden en meer groen gevrijwaard. Dit uitgangspunt werd het belangrijkste ontwerpconcept.

De nieuwe school staat als een paviljoen in haar schooltuin. Het hart van de school, de oefenruimte voor artistieke lessen, ligt middenin en is gericht naar de (buiten-) speelruimte. Rond dit hart ligt de voornaamste circulatieruimte, een U-vormige rondgang die de verschillende ruimtes aan elkaar knoopt. Het resultaat is een open plan met een mooie relatie tussen de lokalen en de buiten(tuin)ruimte. Open trappen tussen de twee verdiepingen benadrukken dit nog. De vormentaal en het materiaalgebruik van de school zijn eerlijk, helder en eenvoudig. De logische draagstructuur vertaalt zich naar een leesbaar grid, dat ook terug komt in het planontwerp en de indeling van de gevels.

Lees meerLees minder