Tuinwijken mijnsite Beringen

Naar een nieuwe maatschappelijk rol voor de tuinwijken en het niet industrieel mijnpatrimonium

In samenwerking met de stadsdiensten, Endeavour en Vectris realiseerde Stramien een masterplan voor de gekoesterde mijncités van Beringen. Het is een uitdaging om deze charmante maar getaande cités om te vormen tot een aantrekkelijke, kwalitatieve en hedendaagse woonbuurt in de schaduw van het internationaal erfgoed van be-MINE. De studie kantelt de spot op het buurtschap in en rond de industrie en niet langer op het spectaculaire industrieel patrimonium.

De stad Beringen wenst nu alle ruimtelijke en sociale initiatieven in een globaal kader te plaatsen, problemen en knelpunten op te lossen en de vele kansen te ontginnen. Voor een respectvolle herwaardering worden door de stad Beringen vijf strategische focusgebieden aangeduid. De opdracht heeft een ruimtelijke en sociale component.

Naast een rits ruimtelijke ingrepen introduceren we opnieuw de juiste tussenschaal tussen het bovenlokale (be-MINE en ruime omgeving) en het private (woning) niveau; het buurtschap en de samenhang tussen de cités worden zo opnieuw benadrukt. We mikken op een herstel van de trotse ‘liaison’ tussen de mijn en haar cité’s.

Het team zet in op vijf strategieën: het publiek domein als hefboom, de collectieve renovatie van woningen, de introductie van nieuwe functies in het mijnerfgoed, verbeterde mobiliteit en de cité als proeftuin voor klimaatbestendig samenwonen. Parallel hieraan worden voor de vijf focusgebieden haalbare toekomstvoorstellen uitgewerkt en gefaseerde ontwikkeling aangemoedigd. De herinrichting van de Koolmijnlaan en de reconversie van het Mijnstadion naar een open, lokale sport- en recreatieomgeving zijn speerpunten.

De opmaak van een masterplan kan een krachtig vehikel zijn om op een geïntegreerde manier te werken aan de toekomst, maar dan is draagvlak noodzakelijk. Via sterk interactieve co-creatie sessies met bewoners, organisaties, verenigingen en administratie werden de ideeën rond de vijf focusgebieden door Common Ground afgetoetst en bijgestuurd. Voor de renovatie van de ‘Oudste cité’ werd een volledig stappenplan uitgewerkt met het accent op coöperatie en collectieve renovatie binnen de krijtlijnen van het erfgoed.

De gemeente hanteert het Masterplan Beringen Mijn 2050 als routeplan voor de toekomst.

Lees meerLees minder