Groen Zuid Hoboken

Groen Zuid is een ambitieus stedelijk project dat de reconversie wil realiseren van een voormalige bedrijfssite naar een attractieve groene woonwijk, aangevuld met een groot zorgcentrum en enkele sportfaciliteiten. Het project is een initiatief van Cores Development nv.

Voor de ontwikkeling van deze wijk wordt bijzondere aandacht besteed aan de plaatselijke geografie, aan een verzorgde aansluiting op het bestaande woonweefsel en aan het autoluwe karakter van de omgeving. Dwars door de wijk verbindt een fietspad en een nieuwe fietstunnel het centrum van Hoboken met een KMO zone, het natuurgebied Hobokense Polder en de oevers van de Schelde.

Het project integreert een bestaand sportcentrum en een nieuw zorgcentrum. Nieuwe woonerven geflankeerd door grondgebonden gezinswoningen en meergezinswoningen sluiten aan bij het bestaande wijkweefsel.
Aan de randen van de site is een iets hogere bebouwing voorzien, zodat centraal een ruime extensieve parkzone overblijft. Subtiele overgangen tussen private, semi-private en openbare parkdelen zorgen voor een kwalitatieve porositeit van het stedelijk weefsel. Zij maken de publieke ruimte boeiend en divers. Terrassen en speelplekken creëren een welkome aanvulling op het parkprogramma.

De volledige wijk wordt duurzaam ingericht: gescheiden afvalwater en een maximale berging van regenwater, ter plaatse opgevangen in infiltratiegrachten en wadi’s. Ze verwijzen meteen naar de polders aan de overzijde van de spoorwegberm. De robuuste inrichting van de fietstunnel in beton herinnert dan weer aan het industriële verleden.

Lees meerLees minder