Olen langs de Dries

Het masterplan ‘Olen feestelijk gestrikt’, opgemaakt door Stramien cv, dateert van 2009. Het publieke domein van de dorpskern vormt de volgende stap. De eerste uitvoerings­fase van dit plan wordt de aanpak van de gewestweg N152 met daaraan gekoppeld de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem met infiltratie richting het Ven.

Stramien cv gaat graag aan de slag in dorpen met een sterke geschiedenis en waardevol erfgoed zoals Olen. De heraanleg van het centrum verbetert de verblijfskwaliteit van de dorpskern en ondersteunt een veilige, maar vlotte door­stroming van het doorgaand verkeer. Een mooi en vei­liger dorp vanaf de Herentalseweg, het kruispunt met de Bulestraat tot de Tramstraat is het eerste mooie resultaat.

De oostzijde van de prachtige Dries, omgeven door oude linden, wordt in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Een eerste aanzet voor het groenplein als dorpsweide voor jaarlijkse festiviteiten en evenementen. Door de verbinding over het drie-hoekige plein tussen de Bulestraat en de Sint-Maartenstraat te schrappen ontstaat een grotere, aaneen­gesloten ruimte voor ontmoeting en groen waarin de prachtige lindes de dorpsscenografie bepalen. De kroonprojectie van de ­lindes vormde de uiterste grens bij het vastleggen van het nieuwe profiel van de N152. De bomen zijn met zorg behandeld tijdens de werf. Een sober profiel met een esdoornhaag en stoepen in gebakken klinkers geven de steenweg een meer gedetailleerde dorpse indruk. Naast de gebakken klinkers bepalen duurzame Belgische kasseien de grafiek voor de rijweg en parkeren. De fietsers krijgen een comfortabel vrij liggend fietspad in rood asfalt, ter hoogte van de Dries slingert een fietsgrindpad achter de bomen met zicht op het Olense potten fontein.

De geschiedenis wordt geanimeerd door afdrukken van hoeven tussen de Olense Dries en het Ven als voormalige graasweide en drinkplaats voor het vee. Vanuit het centrum van Olen loopt deze diagonale link, dwars over de N152 heen richting Ven. Vandaag functioneert het Ven als open infiltratie­bekken voor regenwater uit het dorp. De natuur is daar in volle ontwikkeling.

Een mooi compromis tussen verkeerskundige maatregelen en dorpse sfeer werd het resultaat.

Lees meerLees minder