Project 33 Sint-Niklaas

Een spontaan verhaal voor Sint-Niklaas

Project 33 situeert zich rond de 33 pijlers van de spoorwegbrug in de stad Sint-Niklaas. Met Project 33 ambieert de stad Sint Niklaas om een sterk participatief groen en artistiek project te realiseren.

De stad Sint-Niklaas en de curator van project 33 onderscheiden drie grote onderdelen in deze opdracht namelijk groen, beeld en street-art. Stramien zal de groenblauwe ambities helpen waarmaken in het bijzondere straatbeeld onder de spoorwegbrug. Wij zullen het technisch fundament leggen voor het levende ecosysteem (bodem, licht, lucht, water, voedingsstoffen, plantengroei en fauna) dat hier zal komen. Dat groen zal interageren met de menselijke inbreng van art, beeld, leren en beleving. Waarbij wij voor de andere deelopdrachtnemers een kader scheppen, zonder dit als dwingend ontwerp op te leggen.

Met het ambitieuze plan, namelijk het realiseren van een groene toegangspoort, zoekt Sint-Niklaas letterlijk de limieten op. De limieten van plantgroei. Er is beperkte zonlichttoetreding, regenwater en vruchtbare grond aanwezig. Toch wil Stramien vanuit de eigenheid van de plek inzetten op spontane ontwikkeling. Waarbij de hoeveelheid zonlicht een vast gegeven is en onze leidraad vormt. Zo gaan we aan de slag met de randvoorwaarden en trachten door optimalisatie van water, bodem en vegetatie in het project 33 ruimte te maken voor het spontane, ietwat onvoorspelbare aspect van water en natuur.

Wij willen in ons voorstel onze blik verruimen naar het volledige wegprofiel om alsnog een sterker groen beeld op deze stedelijk ringweg te realiseren. En hierbij de subsidies en budgetten duurzaam inzetten ter vergroening van het gehele straatbeeld in relatie tot het brugdek.

Lees meerLees minder