AP Hogeschool - Omgevingswerken

Buitenruimte en architectuur

Stramien cv zet op de Artesis Plantijn Hogeschool sterk in op de integratie van het gebouw en zijn omgeving. De centrale patio op de parkingkelder en de platte daken worden met een duurzame meerwaarde voor de gebruikers ingericht; de patio als een aangename ontmoetingsruimte, de daken als aantrekkelijke kijktuin en hemelwaterbuffer. Via de ingang aan de brugzijde is het gebouw met Park Spoor Noord gelinkt.

De patio van Campus Ellermanstraat is meer dan een daktuin. Hij werd opgevat als een centrale ruimte waarrond circulatie, ontmoeting en gemeenschappelijke functies worden gegroepeerd. De tuin wordt gedetailleerd en gecompartimenteerd met drie heuvels en opvallende architectonische witte banken. Grote, meerstammige en bloeiende Cornusstruiken maken van de patiotuin een herbergzame plek ten opzichte van de hogere omliggende bebouwing. Alle onderdelen samen zorgen voor ‘gastvrije’ plekken waarin studenten en docenten kunnen verpozen. De onderbeplanting is het jaarrond attractief en vergt een minimaal onderhoud.

De daktuin is zichtbaar vanuit de omstaande gebouwen, verwijst naar het recente spoorverleden. Verschillende Sedumsoorten - eigen aan spoorwegbermen - worden in drie kleuren afwisselend in rechte ‘sporen’ aangeplant. Tussen deze lijnen zijn functionele paden aangelegd in ‘spoorgrind’. Om het weelderig karakter van het oude spooremplacement te benadrukken worden de Sedumsoorten aangevuld met siergrassen. Zij zorgen voor beweging op het dak.

Lees meerLees minder