Gendarmerie Lier

Het ontwerp vertrekt vanuit een organisch gegroeid conglomeraat van in onbruik geraakte gebouwen: een negentiende-eeuwse rijkswachtkazerne met koetshuis, een naoorlogs politiekantoor en een binnengebied met oude magazijnen. Na onderzoek werd duidelijk dat enkel de gendarmerie en het koetshuis voldoende mogelijkheden boden tot een nieuwe kwaliteitsvolle woonontwikkeling.

De ontwikkeling van de site snijdt verschillende interessante thema’s aan: reconversie van bestaand patrimonium, ontpitting van het binnengebied, integratie van nieuwe bebouwing in historisch weefsel… Deze veelheid aan onderwerpen resulteert in een gelaagd project dat hedendaags wonen verzoent met erfgoed en binnenstedelijke ontwikkeling.

Het ontwerp focust op een nieuwe zachte verbinding die de Huibrechtstraat en Abtsherbergstraat verbindt. Deze kleine doorgangen typeren het stadsweefsel van Lier en creëren een netwerk van zachte infrastructuur.

De nieuwe binnentuin vormt het hart van het ontwerp: de tuin structureert oude en nieuwe gebouwen, brengt licht en lucht in het bouwblok en wordt een nieuwe ontmoetingsplaats voor de bewoners en de buurt.

De architectuur schikt er zich naar de omgeving: straatgevels worden afgebouwd in baksteen, aansluitend bij de aangrenzende bebouwing terwijl het lagere volume in het bouwblok een houten gevelafwerking krijgt om aan te sluiten bij het natuurlijke karakter van de binnentuin.

De oude gendarmerie wordt in ere hersteld en vormt als dominerend volume de verbinding tussen Abtsherbergstraat en binnentuin.

Lees meerLees minder