De Schalk Willebroek

Ontwerp masterplan site De Schalk

De herontwikkeling van site De Schalk kadert binnen het nieuwe masterplan dat Stramien in 2017 uittekende voor het “Huis van de Vrije Tijd” in Willebroek. Dit masterplan integreert een aantal bestaande entiteiten zoals de sporthal, de atletiekpiste en de Bosbeek in een nieuwe parkinrichting met extra infrastructuur.

Binnen het bouwprogramma voor deze site De Schalk onderscheiden zich drie functionele clusters; de balsportcluster, de omnisportcluster (turnen, dans, dojo, polyvalente ruimten, jeugdhuis) en de cluster met buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kinderkribbe. Door de inplanting van deze clusters op een helder basisgrid in het park, gaan ze met elkaar een relatie aan. Ook functioneel is hierdoor een vlotte uitwisseling mogelijk tussen de gebouwen en hun directe omgeving.

Zowel de balsport- als de BKO/kribbe-cluster werden ontworpen op een grid van 3 x 3 m. Beide gebouwen krijgen zo een bevattelijke schaal en een duidelijk verwantschap in hun architecturaal beeld. Ze zijn dankzij het basisgrid geënt op de parkinrichting met haar structurerende assen.

De park-as loopt van oost naar west loopt doorheen de omnisportcluster, en vormt er een binnenstraat waarlangs het bouwprogramma is georganiseerd. Via het onthaal bij de hoofdingang aan de Stadionlaan, komt men centraal in de binnenstraat terecht.

De omnisportcluster huisvest op het gelijkvloers een grote turnzaal waarvan die ook als feestzaal kan ingeschakeld worden. Het jeugdhuis is ingepland aan de parkzijde, op een afstand van de woonwijk en gebufferd door het park. Een ruime berging voor de speelpleinwerking is eveneens voorzien en rechtsreeks toegankelijk vanuit het park. Aan de voorzijde, in de oksel van het gebouw, bevindt zich een brasserie met ruim terras.

De kinderkribbe en BKO huizen samen in een apart gebouw dat aanleunt tegen het omnisportgebouw. Rondom een rustige en veilige binnentuin zijn alle ruimten voor de kinderen op het gelijkvloers naast mekaar geschikt. Hier kunnen ze op een kindvriendelijke en veilige manier op verkenning gaan.

Samen met de centrale speeltuin, zorgen deze functies voor de verlevendiging van de site en een zekere sociale controle, ook wanneer er geen sportactiviteiten doorgaan.

Lees meerLees minder