De Schalk Willebroek

Ontwerp masterplan site de schalk

De herontwikkeling van site De Schalk kadert binnen het ruimere verhaal van het Masterplan Huis van de Vrije Tijd, dat in mei 2017 werd opgeleverd. Bestaande entiteiten als de sporthal, de atletiekpiste en de Bosbeek, vormen de aanleiding tot een helder basisgrid. De nieuwe bebouwing en parkinrichting worden hierop afgestemd.

We onderscheiden binnen het bouwprogramma voor site De Schalk drie functionele clusters; een balsportcluster, een omnisportcluster (turnen, dans, dojo, polyvalente ruimten, jeugdhuis) en een cluster met buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe. Door de inplanting van de clusters op een basisgrid, gaan ze met elkaar een relatie aan. Ook functioneel is er een vlotte uitwisseling mogelijk tussen de gebouwen en hun directe omgeving.

Zowel de balsport- als de BKO/kribbe-cluster werden ontworpen op een grid van 3 x 3 m. Beide gebouwen krijgen zo een bevattelijke schaal en een duidelijk verwantschap in hun architecturaal beeld. Ze zijn dankzij het basisgrid geënt op de parkinrichting met haar structurerende assen.

De park-as van oost naar west loopt doorheen de omni­sportcluster, ze vormt er zowel op het gelijkvloers als op de verdieping een binnenstraat waarlangs het bouwprogramma is georganiseerd. Via het onthaal bij de hoofdingang langs de zijde van de Stadionlaan, komt men centraal in de binnenstraat terecht. Deze straat heeft langs weerszijden ook een secundaire toegang.

De omnisportcluster huisvest op het gelijkvloers een turnzaal waarvan - bijvoorbeeld in geval van een turngala - de capaciteit kan worden vergroot door de feestzaal mee in te schakelen. Het jeugdhuis werd voorzien op de plaats waar ze het minste overlast voor de buurt geeft, op een afstand van de woonwijk en gebufferd door een parkaanleg. De feestzaal kan ook worden gebruikt voor occasionele fuiven. Een ruime berging voor de speelpleinwerking is rechtsreeks toegankelijk vanuit het park. Rechts vooraan, in de oksel van het gebouw, bevindt zich een brasserie met ruim terras. Samen met de centrale speeltuin, zorgen deze functies voor de verleven­diging van de site en een zekere sociale controle, ook wanneer er geen sportactiviteiten doorgaan.

Lees meerLees minder