PPS Borsbeek Driewervenplan

Masterplan en uitwerking architectuur

Borsbeek heeft sterke troeven. Het is er rustig wonen in een groene omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik. We willen toekomstige bewoners dan ook extra verleiden om op deze centrale locatie te wonen. Hiervoor ontwerpen we een autoluwe, aangename woonomgeving met veel groen. We zetten sterk in op de kwaliteiten die mensen kennen vanuit de verkaveling en dit op maat van de huidige gemeentekern van Borsbeek.

De site rond de Doolweg ligt op de overgang tussen de dorpskern van en de verkaveling eromheen. Het basisconcept zet in op het afwerken van deze bestaande morfologische structuren. De aanleg van een centraal buurpark aan de watertoren maakt de overgang tussen twee sferen: centrum en rand.

De ontwikkeling op het terrein naast de watertoren zorgt voor de afwerking van de verkaveling ten zuiden van de projectsite. De bestaande ritmiek van gevels en doorzichten loopt door tot in de nieuwe ontwikkeling.
In tegenstelling tot de voorgestelde kleinschalige afwerking van de bestaande verkaveling aan de zuidzijde, vragen de centrumstraten in het noordelijk deel van de Doolwegsite eerder om een stevig dorps bouwblok als front tussen het verkeer langs de Jozef Reusenslei, de Akkerdonckstraat en de Schanslaan enerzijds en het rustige binnen-gebied anderzijds. Hier is een forsere schaal op zijn plaats, ook aansluitend bij de grotere volumes van de site Compostela, de school aan de overzijde en de watertoren als baken.

Tussen deze 2 gebieden in vormt een groen buurtpark de overgang tussen de verschillende schalen. Hiermee krijgt Borsbeek een groenzone vlakbij het centrum. Fietsers en voetgangers vinden er bovendien een aangename nieuwe doorsteek van en naar het centrum.

De architectuur van de private en de sociale ontwikkelingen presenteert zich als een hedendaagse variant op de baksteenarchitectuur die Borsbeek typeert. De gebouwen krijgen een dynamiek en geleding door de toepassing van verschillende baksteenverbanden.

Lees meerLees minder