Van Hombeeckplein

Heraanleg van een plein tot patio voor de wijk

Het Frans Van Hombeeckplein ligt centraal in de vijfhoekwijk van Berchem. Het plein vormt het sluitstuk van een belangrijke structurerende as van recent vernieuwde straten en pleinen doorheen Oud-Berchem. Deze kralenketting omvat naast het Van Hombeeckplein ook het Jochemsplein, de as Driekoningenstraat-Statiestraat, de omgeving rond Berchem Station en loopt verder doorheen Zurenborg via de Draakplaats tot de Dageraadplaats.

Aanleiding voor de herinrichting was de bouw van een nieuwe buurtparking (105 wagens over 2 ondergrondse parkeerlagen, ontworpen door Arcade). Deze werd zo compact mogelijk ingeplant om de impact ervan op de beleving van het plein zoveel mogelijk te beperken. Het plein is ontworpen als ‘patio’ voor de wijk, een centrale ontmoetingsplek in deze dichtbebouwde buurt met ruimte voor groen, voor sport (basket), spel en allerlei andere activiteiten.

Om de rol van het Van Hombeeckplein in de centrale as doorheen Oud-Berchem te accentueren, werd gebruik gemaakt van materialen en straatmeubilair die naar die as refereren. De materialisatie staat niet los van de ruimere context. Vanuit die visie werden volgende keuzes gemaakt: de Van Hombeeckstraat (als verlengde van de Driekoningenstraat) werd aangelegd met een rijweg in asfalt, parkeerplaatsen in kassei uit herbruik en voetpaden in gezaagde greskassei. Het plein zelf wordt vooral gedefinieerd door het omringende oude bomenkader, dat maximaal werd behouden. De bomen kregen een ondergrond van waterdoorlatende halfverharding, als een passe-partout rond het plein en met ruimte voor speeltuigen.
Dit groene kader vormt een zachte overgang tussen de verkeersruimte, het schoolerf en de terrasjes in de randen (kassei) en de centrale, verkeersvrije verblijfsruimte (asfalt).

De granito banken zijn dezelfde als in de Driekoningenstraat en vormen een extra spelaanleiding rondom het plein. Een verbijzondering is de lange granito bank die als een ‘toile cirée’ over de keermuur van de uitrit werd gedrapeerd, verwijzend naar de fabriek van de bekende geplastificeerde tafelkleden die zich hier ooit bevond. Het patroon van de ballenvanger werd samen met de leerlingen van de academie van Berchem ontworpen en zijn gestileerde bomen. Deze tekeningen werden ook op de muren in de ondergrondse parking geschilderd. Zo werden plein en parking meteen een volwaardig onderdeel van de buurt.

Lees meerLees minder